CategoryFideo☩Video

Arloesi ☩ Pioneer

A

Roedd yn dda i fod yn rhan o Lais 19, Cynhadledd ar Weinidogaeth Arloesol, a drefnwyd gan Athrofa Padarn Sant ar gyfer Gweinidogion Arloesi o bob cwr o Gymru.

Roedd Jonny Baker, Cyfarwyddwr Addysg Genhadol Cymdeithas Genhadaeth yr Eglwys – sy’n goruchwylio eu hyfforddiant ar gyfer Gweinidogaeth Arloesol – hefyd yn y gynhadledd i hyrwyddo ein Gweinidogion Arloesi i fyfyrio ar eu gweinidogaethau a’u llais.

Cymerais y cyfle i siarad ag o.


☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

It was good to be part of the Llais 2019 Pioneer Ministry Conference, organised by St. Padarn’s Institute for Pioneer Ministers from around Wales.


Jonny Baker, the Director of Mission Education for the Church Mission Society – who oversees their Pioneer Ministry training – was also at the conference to help our Pioneer Ministers reflect on their ministries and voice.


I took the opportunity to talk to him.

Cod a Cherdda

C

Dyma fy Neges Fideo’r Pasg ar gyfer 2019.

Roedd yn bleser siarad â Jonno Jones am ei ffydd ers iddo ddod yn weddw, yn ogystal ag ymweld â Phont ar Fynach, Abergeirw ger Trawsfynydd – safle bedd Cristion cynnar – lle’r oeddwn yn adfyfyrio ar beth mae bedd gwag Iesu yn ei olygu i ni wrth i ni ddathlu Pasg eleni.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r fideo hwn a dymunaf fendithion a llawenydd i chi’r Pasg hwn.

Rise Up and Walk!

R

This is my video Easter Message for 2019.

It was a pleasure to talk to Jonno Jones about his faith since becoming widowed, as well as visiting Pont ar Fynach, Abergeirw near Trawsfynydd – the site of an early Christian grave – where I wondered what Jesus’ empty grave means for us as we celebrate Easter this year.

I hope you enjoy it and wish you peace and joy this Easter.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.