CategoryLlythyrau – Letters

Pryderon Dwys ☩ Grave Concerns

P

Ar ran Esgobion yr Eglwys yng Nghymru, dw i wedi ysgrifennu at Boris Johnson – Brif Weinidog y Deyrnas Unedig – yn mynegi ein “pryderon dwys” am ohirio’r Senedd a rhagolygon Brecsit heb gytundeb.

Darllenwch mwy wrth glicio yma neu welwch y llythyr isod.

On behalf of the Church in Wales Bishops, I have written to Boris Johnson – the Prime Minister of the UK – to express “grave concerns” over the suspension of Parliament and the prospect of a no-deal Brexit.

Read more by clicking here or see the letter below.

Llythyrau – Letters

L

Byddaf yn cyhoeddi nifer o lythyrau’r Esgob eleni i ddelio â materion yn y Dalaith a’r Esgobaeth.

Mae fy llythyr cyntaf yn mynd i’r afael â datganiad yr Esgobion yn y Corff Llywodraethol diweddar ynglŷn â darpariaeth fugeiliol ar gyfer y rhai sydd mewn perthnasoedd o’r un rhywedd.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


I will be issuing several Bishop’s letters this year to deal with Provincial and Diocesan matters.

My first letter addresses the Bishops statement at the recent Governing Body on pastoral provision for those in same gender relationships.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.