Enlli☩Bardsey : The Wardens ☩ Y Wardeniaid

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Hannah Engelkamp a Rhys Thwaites-Jones, ynghyd â’u plant, Osian a Taliesin, oedd Wardeiniaid Ymddiriedolaeth Ynys Enlli haf diwethaf.

Buont yn byw ar Enlli dros y tymor yn goruchwylio gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth. Ychydig ddyddiau ar ôl iddynt gyrraedd, eisteddais i lawr gyda nhw a Taliesin i siarad am yr ynys a’u gwaith.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Hannah Engelkamp and Rhys Thwaites-Jones, along with their children, Osian and Taliesin, were the Bardsey Island Trust Wardens last summer.

They lived on Bardsey for the season overseeing the Trust’s operations. A few days after they arrived, I sat down with them and Taliesin to talk about the island and their roles.

Add comment

By canonrobert

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.