Enlli ☩ Bardsey : Y Ffermwr – The Farmer

E
(Cliciwch CC a dewis ‘Cymraeg’ am is-deitlau – Click CC and chose ‘English’ for subtitles)


Mae Gareth Roberts yn byw ar Ynys Enlli am ran helaeth o’r flwyddyn ac yn rhedeg y fferm yno.

Mae hanes hir o ffermio ar yr ynys, ond rŵan, mae Gareth yn ffermio’r ynys mewn ffordd sy’n caniatáu i’r adar a’r bywyd gwyllt ffynnu.

Roedd yn berson hynod ddiddorol i siarad ag ef.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Gareth Roberts lives on Bardsey Island for much of the year and runs the farm there.

There is a long history of farming on the island, but now, Gareth farms the island in a way that allows the birds and wildlife to flourish.

He was a really interesting person to talk to.

Add comment

By canonrobert

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.