TagFideo ☩ Video

Digwyddiadau Bywyd ☩ Life Events

D

Yn gynharach y mis hwn (Mawrth 2019) daeth y Parchedig Ddr Sandra Millar o dîm Digwyddiadau Bywyd Eglwys Loegr i arwain diwrnod hyfforddi yn yr Esgobaeth.

Manteisiais ar y cyfle i ofyn iddi am Fedyddiadau, Priodasau ac Angladdau, a sut rydym yn dod o hyd at ffyrdd yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth i wneud y gorau o’r fraint a’r rhodd o fod ochr yn ochr â phobl ar yr achlysuron arbennig hyn.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

Earlier this month (March 2019) the Rev’d Dr Sandra Millar from the Church of England’s Life Events team came to lead a training day in the Diocese.

I took the opportunity to ask her about Christenings, Marriages and Funerals, and how we find ways in our Ministry Areas to make the most of the privilege and gift of being alongside people at these special occasions.

Haelioni a gwaddol y Grawys : cyflwyniad

H
Dilyn Grawys

Dilyn Grawys wrth iddo ddechrau'r wythnos hon, gyda'n cwrs cyntaf i Gymru gyfan. Byddwn yn archwilio ffydd a dyfnhau ein hysbrydolrwydd yn y chwe wythnos sy'n arwain at y Pasg.Gwyliwch Esgob Bangor, Andy John, bob wythnos wrth iddo edrych ar sut mae haelioni ac etifeddiaeth yn effeithio ar ein bywydau bob dydd, a lawrlwythwch y cwrs cyfan o'n gwefan yn cym.eglwysyngnghymru.org.ukYn y ffilm heddiw, mae'r Esgob Andy yn cyflwyno'r cwrs.

Posted by The Church in Wales on Wednesday, 6 March 2019
gyda fi, Esgob Bangor!


Generosity and the inheritance of Lent : an introduction

G
Follow Lent

Follow Lent, as it starts this week, with our first all-Wales course. We'll be exploring faith and deepening our spirituality in the six weeks leading up to Easter. Watch the Bishop of Bangor each week as he explores how generosity and inheritance affect our daily lives and download the full course from our website at churchinwales.org.ukIn today's film, the Archbishop of Wales, John Davies, introduces the course.

Posted by The Church in Wales on Thursday, 28 February 2019
by the Archbishop of Wales, John Davies

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.