CategoryHyfforddiant☩Training

Digwyddiadau Bywyd ☩ Life Events

D

Yn gynharach y mis hwn (Mawrth 2019) daeth y Parchedig Ddr Sandra Millar o dîm Digwyddiadau Bywyd Eglwys Loegr i arwain diwrnod hyfforddi yn yr Esgobaeth.

Manteisiais ar y cyfle i ofyn iddi am Fedyddiadau, Priodasau ac Angladdau, a sut rydym yn dod o hyd at ffyrdd yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth i wneud y gorau o’r fraint a’r rhodd o fod ochr yn ochr â phobl ar yr achlysuron arbennig hyn.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

Earlier this month (March 2019) the Rev’d Dr Sandra Millar from the Church of England’s Life Events team came to lead a training day in the Diocese.

I took the opportunity to ask her about Christenings, Marriages and Funerals, and how we find ways in our Ministry Areas to make the most of the privilege and gift of being alongside people at these special occasions.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.