Cod a Cherdda

C

Dyma fy Neges Fideo’r Pasg ar gyfer 2019.

Roedd yn bleser siarad â Jonno Jones am ei ffydd ers iddo ddod yn weddw, yn ogystal ag ymweld â Phont ar Fynach, Abergeirw ger Trawsfynydd – safle bedd Cristion cynnar – lle’r oeddwn yn adfyfyrio ar beth mae bedd gwag Iesu yn ei olygu i ni wrth i ni ddathlu Pasg eleni.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r fideo hwn a dymunaf fendithion a llawenydd i chi’r Pasg hwn.

Add comment

By canonrobert

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.