Esgob ar Enlli ☩ Bishop on Bardsey

E


Am wythnos ym Mai 2019, roeddwn i’n gaplan ar Ynys Enlli.

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn nodi canmlwyddiant ei datgysylltiad yn 2020 ac fel modd o hyrwyddo rhai o’r pethau a wnawn yn yr Eglwys yng Nghymru,  roeddwn i am dynnu sylw at y perl gwerthfawr hwn sy’n gorwedd nid nepell o bentref hynafol Aberdaron ar arfordir pen draw Llŷn.

Dydy bod yn gaplan Cristnogol ddim yn golygu eistedd yn myfyrio trwy’r dydd mewn eglwys gan obeithio y daw rhywun heibio i weddïo! Mae gan Gristnogion gonsyrn am bob agwedd o fywyd – sut rydyn ni’n byw, yn ymwneud â’n gilydd, y byd a’n gofal dros yr amgylchedd, yn ogystal â sut fyddwn i’n gweddïo a dysgu.

Mae’r naw fideo fues i’n eu recordio yn ymgais i gofnodi cipolwg o fywyd ar Enlli. Dwi’n cael cyfle i sgwrsio gyda Warden Gwylfa Adar Enlli, hanesydd a bardd lleol, y cychwr (sy’n gwneud yn siŵr fod pawb sy’n ymweld â’r ynys, ynghyd â’r cyflenwadau, yn cyrraedd yn ddiogel), y ffermwr a wardeniaid yr ynys, yn ogystal â Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth sydd berchen ag Enlli.

Fe geisiais hefyd droi tudalennau hanes y llecyn rhyfeddol hwn sydd wedi creu argraff ar Frenhinoedd a llywodraethau, yn ogystal â’r miloedd o bererinion sydd wedi dilyn trywydd llwybrau’r oesoedd a chanfod Duw, crëwr a chynhaliwr y bydysawd, ar yr ynys fechan, anghysbell hon.

Fy ngobaith ydy y bydden nhw’n fodd i roi rhyw fras syniad ichi pam bod Enlli mor annwyl i gymaint o bobl ac o bosib eich ysgogi i dalu ymweliad.

Mae fy niolch i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli am eu cefnogaeth gyda’r prosiect hwn ac i’r Canon Robert Townsend, fy nghydweithiwr, a fu’n ddyn camera amyneddgar trwy gydol f’arhosiad.


For a week in Mai 2019 I was a chaplain on Bardsey Island or Ynys Enlli to give it it’s Welsh name.

The Church in Wales marks the centenary of its disestablishment in 2020 and to promote some of the things we do in the Church in Wales, I wanted to draw attention to this priceless gem off the coast of Aberdaron at the tip of the Llŷn Peninsula.

Being a Christian chaplain doesn’t mean sitting in the church all day hoping someone might turn up to pray there! Christians are concerned for all of life – how we live, relate to each other, the world and how we care for the environment as well as how we pray and learn.

The nine videos I recorded attempt to capture the breadth of life on Bardsey. I speak to the warden of the Bardsey Bird and Field Observatory, a local historian and poet, the boatman, who ensures people and supplies arrive on Bardsey safely, the farmer, the island wardens as well as the Chair of the Trust which owns the island.

I also attempt to peel back the layers of history to reveal the wonder of life which has impacted Kings and governments as well as thousands of pilgrims who come to find that the God of the universe is found in this small and remote island.

I hope they give you some insight to why Bardsey remains so popular and might inspire you to visit too.

I am grateful to the Bardsey Island Trust for their support for this project and to Canon Robert Townsend, my colleague and patient cameraman throughout the stay.

Add comment

By canonrobert

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.