TagCymraeg

Cod a Cherdda

C

Dyma fy Neges Fideo’r Pasg ar gyfer 2019.

Roedd yn bleser siarad â Jonno Jones am ei ffydd ers iddo ddod yn weddw, yn ogystal ag ymweld â Phont ar Fynach, Abergeirw ger Trawsfynydd – safle bedd Cristion cynnar – lle’r oeddwn yn adfyfyrio ar beth mae bedd gwag Iesu yn ei olygu i ni wrth i ni ddathlu Pasg eleni.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r fideo hwn a dymunaf fendithion a llawenydd i chi’r Pasg hwn.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.